Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Szkoła Branżowa I stopnia w zawodzie rolnik

Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest w specjalistycznych pracowniach dydaktycznych oraz warsztatach szkolnych, gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolniczych.

Szkoła przygotowuje uczniów do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;

Dodatkowo:

W trakcie nauki istnieje możliwość bezpłatnego ukończenia kurs na prawo jazdy kategorii B i T.

Kończąc branżową szkołę I stopnia w zawodzie rolnik zdobędziesz:

 • tytuł zawodowy: rolnik,
 • bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych,
 • możliwość:
  • przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi,
  • korzystania ze środków finansowych UE,
  • prowadzenia integrowanej produkcji,
  • stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,
  • obsługi kombajnu do zbioru zbóż, samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej,
  • podjęcia pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
  • możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia: w zawodzie technik rolnik ROL.10. organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej lub w zawodzie technik agrobiznesu ROL.05. organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie