Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Szkolenia zawodowe techników weterynarii

W bieżącym roku szkolnym w ramach projektu „Potęgowanie Kompetencji – Edycja II” uczniowie kształcący się w zawodzie technik weterynarii uczestniczyli w dwóch szkoleniach zawodowych:

  1. Profilaktyka weterynaryjna w gospodarstwie rolnym
  2. Inseminacja zwierząt 

Szkolenia prowadzili specjaliści w powyższej tematyce: lekarz weterynarii Krzysztof Drozd oraz trenerzy Kamila i Rafał Gruda.
Dzięki szkoleniom młodzież poszerzyła i usystematyzowała wiedzę oraz doskonaliła umiejętności zawodowe niezbędne w pracy technika weterynarii. Ponadto powtórzyła wiadomości do egzaminu zawodowego.
Realizowany przez szkołę projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Loga egionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego