Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Szkolenie "Moje zrównoważone i innowacyjne gospodarstwo"

W dniach 11-12 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkoleniu „Moje zrównoważone i innowacyjne gospodarstwo”. Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem operacji była aktywizacja uczniów szkół rolniczych do podejmowania w swoim gospodarstwie rolnym inicjatyw (przy wykorzystaniu środków unijnych) na rzecz rozwoju gospodarstwa rolnego, uwzględniając innowacyjne rozwiązanie, efektywne wykorzystanie zasobów oraz łagodzenie presji środowiskowej przez produkcję rolną.
Podczas szkolenia wykładowcy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie omówili tematy związane z innowacyjnymi rozwiązaniami i cyfryzacją w rolnictwie, wykorzystaniem OZE w rolnictwie, małym przetwórstwem w gospodarstwie rolnym, skróceniem łańcuchów dostaw oraz możliwościami uzyskania wsparcia ze środków finansowych Unii Europejskiej.
Młodzież zapoznała się także z etapami planowania rozwoju gospodarstwa rolnego oraz sporządzania biznesplanu. Następnie, wspólnie z kolegami z innych szkół tworzyli biznesplan dla konkretnego gospodarstwa.
W szkoleniu i warsztatach poświęconych tworzeniu biznesplanu z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi uczestniczyło sześciu uczniów naszej szkoły: Kamil Strojek, Paweł Włos, Dawid Szymula, Mateusz Jastrzębski, Jakub Jakimiuk i Szymon Bujnik.