Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Technik agrobiznesu

Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest w specjalistycznych pracowniach dydaktycznych oraz warsztatach szkolnych, gospodarstwach i przedsiębiorstwach branży ekonomiczno – rolniczej.

Szkoła przygotowuje uczniów do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;
 • prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych;
  organizowania i realizowania zadań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w agrobiznesie;
 • organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym;
  prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Dodatkowo:

W trakcie nauki istnieje możliwość bezpłatnego ukończenia kurs na prawo jazdy kategorii T.

Kończąc Technikum w zawodzie technik agrobiznesu zdobędziesz:

 • maturę
 • tytuł zawodowy: technik agrobiznesu,
 • bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych,
 • możliwość:
  • przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi,
  • korzystania ze środków finansowych UE,
  • prowadzenia integrowanej produkcji,
  • stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy,
  • obsługi kombajnu zbożowego,
  • samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej,
  • podjęcia pracy w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
  • podjęcia nauki na studiach wyższych, np.: rolnictwo, zarządzanie i inżynieria produkcji,