Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Technik architektury krajobrazu

Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest w specjalistycznych pracowniach i warsztatach szkolnych, przedsiębiorstwach związanych z ochroną środowiska oraz innych instytucjach zajmujących się projektowaniem, urządzaniem, pielęgnacją i konserwacją terenów zieleni, centrach oraz giełdach ogrodniczych.

Szkoła przygotowuje uczniów do:

 • opracowywania projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu;
 • urządzania i pielęgnowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu;
 • budowania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
 • dobierania roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu;
 • dobierania obiektów małej architektury do terenów zieleni;
 • uzyskania uprawnień do kierowania ciągnikiem rolniczym.

Dodatkowo:
W trakcie nauki istnieje możliwość bezpłatnego ukończenia kurs na prawo jazdy kategorii T.

Kończąc technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu zdobędziesz:

 • maturę,
 • tytuł zawodowy: technik architektury krajobrazu,
 • bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych,
 • możliwość:
  • przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi,
   korzystania ze środków finansowych UE,
  • prowadzenia integrowanej produkcji,
  • stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy,
  • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej,
  • podjęcia pracy w biurach projektowych, placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, z budową i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu,
  • podjęcia nauki na studiach wyższych w szczególności: rolniczych, przyrodniczych, architektury krajobrazu i innych.