Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest w specjalistycznych pracowniach i warsztatach szkolnych, a także przedsiębiorstwach techniczno – handlowych prowadzących sprzedaż, naprawę i konserwację pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych, obsługę urządzeń i systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych, przedsiębiorstwach produkcyjno – usługowych oraz branży rolniczej.

Szkoła przygotowuje uczniów do:

 • użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej,
 • obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
 • oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,
 • wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi,
 • użytkowania i obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Dodatkowo:

 W trakcie nauki istnieje możliwość bezpłatnego ukończenia kurs na prawo jazdy kategorii B i T.    

Kończąc Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zdobędziesz:

 • maturę,
 • tytuł zawodowy: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
 • bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych,
 • możliwości:
  – przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi,
  – korzystanie ze środków finansowych UE,
  – prowadzenie integrowanej produkcji,
  – stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,
  – obsługi maszyn i urządzeń rolniczych,
  – samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej,
  – podjęcia pracy w przedsiębiorstwach obsługi i serwisu maszyn i urządzeń rolniczych, fabrykach maszyn rolniczych i przedsiębiorstwach obrotu maszynami, nadleśnictwach, instytutach naukowych, gospodarstwach doświadczalnych, hodowlanych oraz rolnych,
  – podjęcia nauki na studiach wyższych, w szczególności: technika rolnicza i leśna, rolnictwo, ogrodnictwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn i innych.