Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Technik weterynarii

Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest w specjalistycznych pracowniach szkolnych, a także w gabinetach i przychodniach weterynaryjnych, stadninach koni i gospodarstwach specjalizujących się w hodowli zwierząt, schroniskach dla zwierząt, instytucjach kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

 Szkoła przygotowuje uczniów do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich i domowych,
  • wykonywania zabiegów inseminacyjnych u bydła i świń,
  • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt,
  • wykonywania weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt,
  • wykonywania czynności w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego,


Dodatkowo:

 W trakcie nauki istnieje możliwość bezpłatnego ukończenia kurs na prawo jazdy kategorii B oraz uzyskania uprawnień do wykonywania usług inseminacyjnych zwierząt.

Kończąc Technikum w zawodzie technik weterynarii zdobędziesz:

  • maturę,
  • tytuł zawodowy: technik weterynarii,
  • bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych,
  • możliwość:

–samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej,
– podjęcia pracy w lecznicach weterynaryjnych, przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, przedsiębiorstwach prowadzących hodowlę zwierząt,
– przejęcia gospodarstwa i zakupu ziemi,
– korzystania ze środków finansowych UE,
– podjęcia nauki na studiach wyższych w szczególności: weterynaryjnych, medycznych, zootechnicznych, rolniczych i innych,