Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest w specjalistycznych pracowniach i warsztatach szkolnych, w zakładach przemysłu spożywczego, placówkach żywienia i restauracjach.

Szkoła przygotowuje uczniów do:

 • oceniania jakości produktów i żywności i jej przechowywania,
 • obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,
 • obsługi sprzętu gastronomicznego,
 • przygotowania i wydawania dań,
 • ekspedycji potraw i napojów,
 • organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,
 • planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposoby żywienia,
 • wykonywania usług gastronomicznych. 

Kończąc technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zdobędziesz:

 • maturę,
 • tytuł zawodowy: technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych,
 • możliwość:
  • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług gastronomicznych, hotelarskich i agroturystycznych oraz otrzymania  na ten cel pomocy z UE,
  • podjęcia pracy w  restauracjach, kawiarniach, hotelach, pensjonatach, barach innych zakładach świadczących usługi żywieniowe, obiektach zbiorowego żywienia, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością i upowszechnianiem wiedzy żywności, organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania,
  • podjęcia nauki na kierunkach studiów wyższych związanych z gastronomią, tj. technologia żywności, towaroznawstwo, dietetyka, żywienie człowieka i nauki konsumenckie, hotelarstwo i turystyka, organizacja i zarządzanie w gastronomii.