Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Test Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej był organizatorem III edycji konkursu pn.: „Test Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym”.

Celem konkursu było zwiększenie poziomu wiedzy uczniów szkół sektora rolno-spożywczego na temat rolnictwa ekologicznego, żywności ekologicznej, pozytywnego oddziaływania rolnictwa ekologicznego na środowisko oraz zasad produkcji ekologicznej.

Konkurs był realizowany w dwóch etapach szkolnym i krajowym. W etapie szkolnym, który odbył się 16 października 2023 roku największą liczbę punktów z pośród 15 uczestników zdobył Aleksander Szczygielski, uczeń drugiej klasy w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki i reprezentował naszą szkołę na etapie krajowym.

Etap krajowy konkursu odbył się 15 listopada 2023 roku w Warszawie i był połączony z konferencją pt. ,, Produkcja ekologiczna szansą dla młodych rolników”.

Po rejestracji zwycięzcy etapów szkolnych przystąpili do testu pisemnego. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów I, II i III miejsca oraz dwa równorzędne wyróżnienia na podstawie uzyskanej najwyższej liczby punktów.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali wartościowe materiały promocyjne, a zwycięzcy etapu szkolnego i krajowego wysokie nagrody pieniężne i gratulacje z rąk Pana Rafała Romanowskiego Sekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ucznia do konkursu przygotował Pan Marek Łucewicz – nauczyciel przedmiotów zawodowych.