Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Uczniowie naszej szkoły z wizytą na uczelniach wyższych w Lublinie

W dniach 5 – 6 czerwca 2023 r. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na uczelniach wyższych w Lublinie, realizowanych w ramach projektu “Potęgowanie Kompetencji – Edycja II” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
W wykładach, warsztatach i ćwiczeniach laboratoryjnych wzięli udział uczniowie Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
Uczelnie, które przygotowały i przeprowadziły zajęcia to:

1. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
2. Katolicki Uniwersytet Lubelski

Pierwszy dzień pobytu w Lublinie uczniowie spędzili w obiektach dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego. Mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni oraz poznać kierunki kształcenia na Wydziale Agrobioinżynierii. Po spotkaniu z Lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie dr hab. Teresą Wyłupek, uczniowie pogłębili wiedzę z zakresu zdrowia roślin i urzędowych kontroli. Wysłuchali również wykładu na temat zasad wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz bezpiecznego wykonywania zabiegów z ich udziałem przeprowadzonego przez Kierownika Działu Ochrony Roślin pana Mirosława Nakoniecznego. Duże zainteresowanie wśród uczniów wzbudziły informacje na temat zastosowania Bezzałogowych Statków Powietrznych w działaniach Inspekcji, o których opowiedział pan Karol Chmielewski, Specjalista WIORiN w Lublinie.

Kolejny dzień uczniowie rozpoczęli od Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Młodzież obejrzała nowoczesne laboratoria badawcze wyposażone m.in. w spektrometr masowy operujący w bardzo wysokiej próżni oraz mikroskop skaningowy. Ponadto uczniowie zapoznali się z pracami nad preparatem z nicieni, który wykorzystywany będzie w przyszłości w walce ze szkodnikami upraw. Na podsumowanie wizyty w Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych zaprezentowano aktualny stan wiedzy na temat biopreparatów stosowanych w rolnictwie.
Na zakończenie młodzież odwiedziła Okręgową Stację Chemiczno – Rolniczą w Lublinie, gdzie miała okazję poznać stosowane przez stację metody badawcze oraz odwiedzić laboratoria wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę, wykorzystywaną do przeprowadzania analiz chemicznych próbek gleb, materiału roślinnego oraz nawozów.

Wizyta na uczelniach wyższych była dla młodzieży doskonałą okazją na poszerzenie swoich kompetencji i umiejętności zawodowych, zapoznania się ze specyfiką i formą zajęć prowadzonych przez pracowników naukowo – dydaktycznych, a także nowoczesną bazą dydaktyczną odwiedzanych uczelni.