Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Umowa o współpracy z Uniwersytetem w Siedlcach

20  lutego 2024 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej i Uniwersytet w Siedlcach zawarły umowę o współpracy.

Dokument w gmachu Rektoratu Uniwersytetu podpisali: prof. dr hab. Marek Gugała Prorektor ds. studiów Uniwersytetu w Siedlcach i mgr Radosław Klekot – Dyrektor ZSCKR.

W ramach umowy Uniwersytet będzie wspierał proces dydaktyczny szkoły.

Będą organizowane m. in. lekcje akademickie, warsztaty i zajęcia laboratoryjne dla uczniów. Obie jednostki zobowiązały się do inicjowania współpracy studentów z kół naukowych i uczniów szkoły w zakresie realizacji wspólnych projektów edukacyjnych oraz podejmowania dodatkowych form współpracy, takich jak: konferencje naukowe i seminaria.