Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Uroczystość pożegnania absolwentów

Uroczystość pożegnania absolwentów, poprzedzona Mszą Świętą w Bazylice Leśniańskiej, odbyła się 26 kwietnia 2024r. Po mszy św. O. Marcin Oparcik, na parkingu przed kościołem, poświęcił ciągniki rolnicze, którymi uczniowie klas maturalnych w dniu dzisiejszym przyjechali do szkoły.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, część oficjalną uroczystości szkolnej rozpoczął Pan Dyrektor Radosław Klekot, który powitał zebranych nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz uczniów. Pan Dyrektor w szczególnie ciepłych słowach zwrócił się do tegorocznych absolwentów, dziękując im za pięcioletnią współpracę, gratulując ukończenia szkoły średniej i życząc samych sukcesów w dalszym dorosłym życiu.

Uczennica klasy II Technikum w zawodzie technik weterynarii Dominika Jastrzębska odczytała List Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Czesława Siekierskiego nawiązujący do dzisiejszej uroczystości. Słowo od tegorocznych absolwentów wygłosiła Ewa Karwowska – uczennica klasy V Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, a wraz ze słowami wdzięczności i pożegnania uczniowie klas piątych wręczyli dyrekcji, nauczycielom i wychowawcom kwiaty. Następnie w imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrał Mateusz Jastrzębski, a w imieniu klas przedmaturalnych Tomasz Panasiuk – uczniowie klasy IV Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Natomiast w imieniu rodziców wystąpił zastępca przewodniczącego Rady Rodziców pan Daniel Szczygielski. Absolwenci złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Patrona Szkoły Wincentego Witosa oraz płaskorzeźbą Papieża Jana Pawła II.

Szczególnie uroczystym momentem było ślubowanie absolwentów i przekazanie sztandaru szkoły. Młodzież klas młodszych obiecała dochować wierności sztandarowi i szkolnej tradycji.

Najlepsi absolwenci zostali nagrodzeni za pięcioletnią naukę i pracę wpisami do Księgi Patrona, listami gratulacyjnymi skierowanymi do rodziców, stypendiami Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz nagrodami rzeczowymi.

W dalszej części uroczystości szkolny zespół wokalno – instrumentalny TAKT, pracujący pod kierunkiem pana Sławomira Bartniczuka, zaprezentował program słowno – muzyczny.

Na zakończenie dokonano podsumowania szkolnego konkursu na prezentację multimedialną „Wincenty Witos – patron mojej szkoły”. Decyzją komisji konkursowej przyznano ex aequo trzy miejsca pierwsze: Dominice Jastrzębskiej – uczennicy klasy II Technikum w zawodzie technik weterynarii, Izabeli Jaroszuk – uczennicy klasy II Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu i Miłoszowi Żukowi – uczniowi II klasy Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz jedno wyróżnienie Martynie Gomółce – uczennicy klasy I Technikum w zawodzie technik weterynarii.

Po części oficjalnej absolwenci ze wzruszeniem pożegnali się ze swoimi wychowawczyniami – Panią Anną Mierzejewską oraz Panią Dorotą Szwed, które wręczyły im świadectwa ukończenia szkoły.

Serdecznie gratulujemy ukończenia naszej szkoły i życzmy sukcesów w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dziękujemy, że mogliśmy wspólnie uczestniczyć przez te lata w Waszym codziennym wysiłku zmierzającym do wszechstronnego rozwoju zdolności, zainteresowań
i pasji. Wierzymy, że czas spędzony w tych murach, będzie zawsze w Waszej życzliwej pamięci.