Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Uroczystość pożegnania absolwentów, poprzedzona Mszą Świętą w Bazylice Leśniańskiej, odbyła się 28 kwietnia 2023r. Po mszy św. O. Marcin Oparcik, na parkingu przed kościołem, poświęcił ciągniki rolnicze, którymi uczniowie klas maturalnych w dniu dzisiejszym przyjechali do szkoły.


Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, część oficjalną uroczystości szkolnej rozpoczął Pan Dyrektor Radosław Klekot, który powitał zebranych nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz uczniów. Pan Dyrektor w szczególnie ciepłych słowach zwrócił się do tegorocznych absolwentów, dziękując im za czteroletnią współpracę, gratulując ukończenia szkoły średniej i życząc samych sukcesów w dalszym dorosłym życiu.


Uczennica klasy IV Technikum w zawodzie technik weterynarii Natalia Usik odczytała List Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Roberta Telusa nawiązujący do dzisiejszej uroczystości. Słowo od tegorocznych absolwentów wygłosił Damian Jańczuk – uczeń klasy IV Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, a wraz ze słowami wdzięczności i pożegnania uczniowie klas czwartych wręczyli dyrekcji, nauczycielom i wychowawcom kwiaty. Następnie w imieniu klas przedmaturalnych oraz w imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrała Roksana Romaniuk – uczennica klasy IV Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Natomiast w imieniu rodziców wystąpiła przewodnicząca Rady Rodziców pani Edyta Jurkowska. Absolwenci złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Patrona Szkoły Wincentego Witosa oraz płaskorzeźbą Papieża Jana Pawła II.


Szczególnie uroczystym momentem było ślubowanie absolwentów i przekazanie sztandaru szkoły. Młodzież klas młodszych obiecała dochować wierności sztandarowi i szkolnej tradycji.


Najlepsi absolwenci zostali nagrodzeni za czteroletnią naukę i pracę wpisami do Księgi Patrona, listami gratulacyjnymi skierowanymi do rodziców, stypendiami Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz nagrodami rzeczowymi.

 
W dalszej części uroczystości szkolny zespół wokalno – instrumentalny TAKT, pracujący pod kierunkiem pana Sławomira Bartniczuka, zaprezentował program słowno – muzyczny.


Na zakończenie dokonano podsumowania wyjazdu na staż zawodowy do Grecji w ramach programu Erasmus+, który odbył się w terminie 12 – 25.03.2023r. Uczniowie przygotowali prezentację multimedialną oraz film z realizacji stażu.


Po części oficjalnej absolwenci ze wzruszeniem pożegnali się ze swoimi wychowawcami – Panią Magdaleną Niedźwiedź oraz Panem Sławomirem Bartniczukiem, którzy wręczyli im świadectwa ukończenia szkoły.


Serdecznie gratulujemy ukończenia naszej szkoły i życzmy sukcesów w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dziękujemy, że mogliśmy wspólnie uczestniczyć przez te lata w Waszym codziennym wysiłku zmierzającym do wszechstronnego rozwoju zdolności, zainteresowań
i pasji. Wierzymy, że czas spędzony w tych murach, będzie zawsze w Waszej życzliwej pamięci.

Uroczystość pożegnania absolwentów.