Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Wycieczka dydaktyczna do Lublina

W ramach zajęć praktycznych – 7 listopada 2023 r. – uczniowie klasy  III i IV Technikum w zawodach technik weterynarii oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, wraz z opiekunami, uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Lublina.

Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – Kliniki Małych Zwierząt oraz Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii przygotowali i przeprowadzili ciekawe zajęcia, podczas których młodzież miała doskonałą okazję na poszerzenie swoich kompetencji i umiejętności zawodowych. Poznała także specyfikę i formę zajęć prowadzonych przez pracowników naukowo – dydaktycznych, nowoczesną bazę dydaktyczną odwiedzanych wydziałów, kierunki kształcenia oraz formy aktywności studentów poza studiowaniem.

Ponadto uczniowie Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wzięli udział w warsztatach z wykonywania, regionalnego przysmaku – znanego w całym kraju –  pysznego cebularza, zorganizowanych w Regionalnym Muzeum Cebularza.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie zajęć oraz miłe przyjęcie uczniów i nauczycieli. Liczymy na dalszą współpracę.