Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Wyposażenie pracowni do praktycznej nauki zawodu rolnik

Najważniejsze wyposażenie warsztatów i pracowni:

– przyrządy pomiarowe klimatycznych i glebowych czynników siedliska,

– profile glebowe,

– modele narzędzi i maszyn do uprawy gleby, nawożenia, ochrony i zbioru roślin uprawnych,

– programy komputerowe symulujące pracę maszyn i urządzeń,

– przekroje i modele anatomiczne zwierząt,

– modele i próbki sprzętu melioracyjnego,

– próbki nasion roślin uprawnych, nawozów, gleb,

– okazy naturalne roślin i chwastów,

– próbki pasz i komponentów paszowych,

– sprzęt do kolczykowania zwierząt,

– oprogramowanie do układania dawek pokarmowych, nawozowych, ochrony roślin, obrotu stadem,

– atlasy i zielniki roślin uprawnych, chwastów i szkodników,

– zielniki roślin uprawnych i chwastów, 

– normy żywienia zwierząt,

– przykładowe karty technologiczne,

– katalogi pojazdów, maszyn i narzędzi oraz ich części,

– instrukcje obsługi pojazdów i maszyn rolniczych,

– czasopisma branżowe, katalogi, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące rynku, ARiMR, giełdy towarowej,

– ciągniki rolnicze i maszyny do produkcji roślinnej i zwierzęcej.