Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Zajęcia praktyczne klasy 2LT

W środę 04.10.2023 r. klasa 2LT wybrała się do zaprzyjaźnionego gospodarstwa celem przeprowadzenia praktycznej nauki badania klinicznego bydła.
Na początku przeprowadziliśmy wywiad z właścicielem o zauważonych objawach i przebytych chorobach u dwóch problematycznych krów. Następnie przystąpiliśmy do oceny warunków zoohigienicznych w gospodarstwie, opisaliśmy aktualny stan badanych zwierząt i przystąpiliśmy do pomiaru podstawowych parametrów życiowych takich jak tętno, oddechy i temperatura. Zbadaliśmy błony śluzowe, węzły chłonne i osłuchaliśmy płuca i serce. Udało nam się wysłuchać rzężeń w płucach badanej sztuki co potwierdziło nasze przypuszczenia o chorobie układu oddechowego.
W kolejnym etapie zbadaliśmy układ pokarmowy przypominając sobie o ilości i położeniu żołądków u krów, a także omówiliśmy najczęściej spotykane problemy związane z przeżuwaniem i trawieniem u bydła.
W kolejnym kroku nauczyliśmy się jak należy prawidłowo pobrać materiał do badań diagnostycznych takich jak mocz, krew czy mleko i omówiliśmy metody i kierunki badań pobranych próbek.
Następnie przeprowadziliśmy badanie rektalne i przygotowaliśmy się do wykonania USG rektalnego celem wykrycia wczesnej ciąży. Udało nam się zaobserwować płód co bardzo ucieszyło badających jak i właścicielkę. U kolejnej sztuki przeprowadziliśmy zabieg inseminacji.
Na koniec zbadaliśmy krowę, u której stwierdziliśmy ropień kończyny tylnej. Dowiedzieliśmy się jakie postępowanie należy w takiej sytuacji przeprowadzić tak aby skrócić cierpienie zwierzęcia i zaopatrzyć zmianę w bezpieczny sposób.
 
To był bardzo pracowity dzień!
 
Bardzo dziękujemy Państwu Kalinowskim za zaproszenie nas do swojego gospodarstwa, Pani Paulinie za umożliwienie nam tej wizyty i Panu dr. Krzysztofowi Korolczukowi za wsparcie merytoryczne i udzielenie praktycznych wskazówek odnośnie badania klinicznego i  diagnostyki chorób u bydła.