Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Zajęcia praktyczne w IUNG w Puławach

Uczniowie klasy piątej Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, wraz z opiekunami, 24 października 2023 r. odbyli zajęcia praktyczne w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Tematem warsztatów było „Gospodarowanie glebową materią organiczną w warunkach zmieniającego się klimatu”. Po przywitaniu nas w sali kongresowej Pałacu Czartoryskich przez Pana mgr inż. Sławomira Juraka Dyrektora Rolniczego Zakładu Doświadczalnego „Kępa”, wysłuchaliśmy pierwszego wykładu na temat „Znaczenia materii organicznej dla środowiska glebowego i klimatu” poprowadzonego przez Pana dr Jacka Niedźwiedzkiego.
W kolejnym Pani dr Sylwia Pindral podjęła temat „Zasobów węgla organicznego w glebach Polski”. Ostatni – który wygłosił Pan dr hab. Jerzy Kozyra – poświęcony był „Adaptacji rolnictwa do zmieniającego się klimatu”.  Młodzież mogła również poznać metody badania zawartości materii organicznej gleby w praktyce, zaprezentowane przez pracowników w RZD IUNG w Osinach. Dużym zainteresowaniem naszych uczniów cieszyło się zwiedzanie gospodarstwa w Osinach, a szczególnie stado bydła rasy Angus, park maszynowy i plantacja sorgo.
 
Mamy nadzieję, że przekazane przez pracowników IUNG wskazówki, będą wdrażane przez naszą młodzież w praktyce.