Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024, poprzedzona Mszą Świętą w Bazylice Leśniańskiej, odbyła się 21 czerwca 2024 roku.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, część oficjalną uroczystości szkolnych rozpoczął pan dyrektor Radosław Klekot, który powitał zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Pan dyrektor podziękował wszystkim nauczycielom i rodzicom za tegoroczną współpracę, a uczniom pogratulował uzyskanych wyników w nauce. Złożył także życzenia udanego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego.

List Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 odczytała pani Ewelina Jadczuk – główny specjalista w Biurze Ministra w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Następnie w imieniu pana Jacka Sosnowskiego – Dziekana Wydziału Nauk Rolniczych Uniwersytetu w Siedlcach głos zabrała pani dr hab. Inż. Teresa Skrajna, która wyraziła wdzięczność za tak owocną, trwającą już wiele lat, współpracę pomiędzy naszą szkołą a uczelnią i życzyła bezpiecznych wakacji.

Podczas uroczystości zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem uczniom, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,75, nagrody za wyniki w nauce, pracę na rzecz szkoły i klasy oraz sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. Pani wicedyrektor Beata Kalwarczyk-Warpas poinformowała, żeuczennica I klasy Technikum w zawodzie technik weterynarii – Zuzanna Wysocka, która uzyskała najwyższą średnią ocen w szkole5,29i wzorowe zachowanie, została zgłoszona przez Radę Pedagogiczną jako kandydatka do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2024/2025.

W dalszej części uroczystości o głos poprosił pan Waldemar Gdula – pracownik powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pan Gdula wspomniał, że jako absolwent szkoły w Leśnej Podlaskiej, czuje niezmierną radość i dumę patrząc jak pięknie rozwija się nasza szkoła, kształcąc przyszłych rolników oraz pracowników zawodów związanych z sektorem rolniczym.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrał Mateusz Jastrzębski, który podziękował Dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły za trud włożony w wykształcenie i wychowanie. Jako wyraz swojej wdzięczności uczniowie wręczyli kwiaty. W imieniu rodziców podziękowania za miniony rok szkolny i życzenia udanego odpoczynku złożył pan Wojciech Niedźwiedziuk – przewodniczący Rady Rodziców.

Na zakończenie Martyna Junkiewicz – uczennica klasy II technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznychi Łukasz Kot – uczeń klasy IITechnikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki przedstawili prezentację i film z wyjazdu młodzieży na dwutygodniowy staż zawodowy do Włoch. W maju z możliwości wyjazdu skorzystało łącznie 28 uczniów. Wyjazd odbył się w ramach akredytowanego projektu Erasmus+ Mobilność edukacyjna o numerze2023-1-PL01-KA121-VET000127047.W ramach podsumowania uczniowie zapoznali obecnych na spotkaniu z głównymi założeniami projektu, omówili poszczególne etapy jego realizacji i zaprezentowali rezultaty.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego uświetnił występ zespołu wokalno – instrumentalnego „Takt” pod opieką pana Sławomira Bartniczuka.

Po oficjalnej części uroczystości uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w zespołach klasowych.

 

Życzymy udanego wypoczynku w okresie wakacji!!! Do zobaczenia we wrześniu!!!