Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Zakończenie roku szkolnego

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/2023, poprzedzona Mszą Świętą w Bazylice Leśniańskiej, odbyła się 23 czerwca 2023 roku.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego, część oficjalną uroczystości szkolnych rozpoczął Pan Dyrektor Radosław Klekot, który powitał zebranych nauczycieli, pracowników, rodziców oraz uczniów. Pan Dyrektor podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za tegoroczną współpracę, a uczniom pogratulował uzyskanych wyników w nauce. Złożył także życzenia udanego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego.

List Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 odczytała Roksana Romaniuk.

Podczas uroczystości zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem uczniom, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,75, nagrody za wyniki w nauce, pracę na rzecz szkoły i klasy oraz sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych, a także stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Pani wicedyrektor Beata Kalwarczyk-Warpas poinformowała, że uczennica I klasy Technikum w zawodzie technik weterynarii – Małgorzata Dołęgowska, która uzyskała najwyższą średnią ocen w szkole 5,19 i wzorowe zachowanie, została zgłoszona przez Radę Pedagogiczną jako kandydatka do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrał Kamil Strojek, który podziękował Dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkoły za trud włożony w wykształcenie i wychowanie. Jako wyraz swojej wdzięczności uczniowie wręczyli kwiaty.

W imieniu rodziców podziękowania za miniony rok szkolny i życzenia udanego odpoczynku złożyła Pani Edyta Jurkowska – przewodnicząca Rady Rodziców.

W trakcie uroczystości Pani Paulina Kalinowska omówiła wyniki szkolnego konkursu fotograficznego „Twój zwierz”. Następnie Pani Danuta Kacik dokonała podsumowania II Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Szkół Resortowych „Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Bohaterowie”, w którym uczeń klasy III Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Jakub Jakimiuk zdobył I miejsce. Zwycięzcom i wyróżnionym wręczono dyplomy i nagrody książkowe.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego uświetnił występ zespołu wokalno – instrumentalnego „Takt” pod opieką Pana Sławomira Bartniczuka.

Na zakończenie Norbert Szeksztełło i Kamil Strojek – uczniowie klasy IV technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki przedstawili prezentację i film z wyjazdu młodzieży na dwutygodniowy staż zawodowy do Włoch. W maju z możliwości wyjazdu skorzystało łącznie 28 uczniów. Wyjazd odbył się w ramach akredytowanego projektu Erasmus+ Mobilność edukacyjna o numerze 2022-1-PL01-KA121- VET – 0000059884. W ramach podsumowania uczniowie zapoznali obecnych na spotkaniu z głównymi założeniami projektu, omówili poszczególne etapy jego realizacji i zaprezentowali rezultaty.

Po oficjalnej części uroczystości uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w zespołach klasowych.

Życzymy udanego wypoczynku w okresie wakacji!!! Do zobaczenia we wrześniu!!!