Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Zakup przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczegoim. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiejw roku szkolnym 2023/2024paliwa do samochodów osobowych oraz maszyn i urządzeń rolniczych

SWZ (doc)  SWZ (pdf)

formularz ofertowy zał. nr 1 do SWZ (doc)

opis kryteriów zał. nr 2 do SWZ (doc)

projekt umowy zał. nr 3 do SWZ (doc)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (doc)  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)