Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Zebranie z Rodzicami 8.09.2023

Zebranie Rodziców Uczniów Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej 

8 września 2023 r.

1500 – 1530spotkania w grupach wychowawczych z wychowawcami   Internatu

1530 – 1600Obiekty sportowe PILAWA – zebranie ogólne rodziców  uczniów wszystkich klas

1600 – 1645zebrania klasowe z wychowawcami klas

1645 – 1700 zebranie Rady Rodziców – pracownia 25

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku dziennego.
 2. Informacja o pracy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 3. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej w roku szkolnym 2023/2024.
 4. Organizacja pracy w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
 5. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej w roku szkolnym 2023/2024.
 6. Kalendarz roku i opinia w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024.
 7. Organizacja egzaminu maturalnego – Matura 2024 oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
 8. Bezpieczeństwo uczniów w szkole:
 • ubezpieczenie młodzieży
 • frekwencja
 • dojazd do szkoły
 • bezpieczeństwo w czasie przerw w zajęciach lekcyjnych
 • warunki pracy i nauki
 • współodpowiedzialność uczniów i rodziców za mienie szkoły

     9. Realizacja nauczania religii i przygotowania do życia w rodzinie.

    10. Uwagi i wnioski rodziców.