Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Sieci Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach klas pierwszych Technikum na podbudowie szkoły podstawowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej (doc)

Zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach klas pierwszych Technikum na podbudowie szkoły podstawowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej

Zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujących w klasach II-V Technikum na podbudowie szkoły podstawowej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej