Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Przebudowa i remont pomieszczeń biurowo – socjalnych na I piętrze oraz pracowni gastronomicznej w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej; etap I , część 2 – Aranżacja pomieszczeń – wykonanie zabudowy meblowej

LP_nr_9_2023_Ogloszenie_o_zamowieniu (pdf)

SWZ (pdf) LP_nr_9_2023_SWZ (doc)

LP_nr_9_2023_zal_1_projekt_umowy (doc)

LP_nr_9_2023_zal_2_formularz_oferty (doc)

LP_nr_9_2023_zal_3_oswiadczenia (doc)

LP_nr_9_2023_zal_4_Oswiadczenie_grupa_kap (doc)

4. Projekt_aranżacji – etap I (pdf)

4.2 Przedmiar robót_aranżacja_etap_I (pdf)

4.3 Specyfikacja_techniczna_aranżacja_etap_I (pdf)

LP_nr_9_2023_Zmiana_nr_1_tresci_SWZ (doc) Zmiana nr 1 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (pdf)

LP_nr_9_2023_Wyjasnienia_nr_1_tresci_SWZ (doc) Wyjasnienia nr 1 treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (pdf)

LP_nr_9_2023_Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zamowienia (doc) LP_nr_9_2023_Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zamowienia (pdf)

LP_nr_9_2023_Informacja_z_otwarcia_ofert (doc) LP_nr_9_2023_Informacja_z_otwarcia_ofert (pdf)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (doc)  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)