Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Roboty budowlane Termomodernizacja obiektu sportowego

LP_nr_11_2023_Ogloszenie_o_zamowieniu (pdf)

LP_nr_11_2023_SWZ (doc) LP_nr_11_2023_SWZ (pdf)

LP_nr_11_2023_zal_1_projekt_umowy (doc) 

LP_nr_11_2023_zal_2_formularz_oferty (doc)

LP_nr_11_2023_zal_3_oswiadczenia (doc)

LP_nr_11_2023_zal_4_oswiadczenie_ dot_grupy_kapitałowej (doc)

Projekt techniczny branży architektoniczno-budowlanej (pdf)

Projekt techniczny branży elektrycznej (pdf)

PRZEDMIAR – TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO (pdf)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA TERMOMODERNIZACJA PILAWA (pdf)

Projekt zagospodarowania działki i projekt architektoniczno-budowlany (pdf)

MDCP Leśna Podlaska Pilawa (pdf)

LP_nr_11_2023_Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zamowienia (doc)    LP_nr_11_2023_Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie_zamowienia (pdf)

LP_nr_11_2023_Informacja_z_otwarcia_ofert (doc)  LP_nr_11_2023_Informacja_z_otwarcia_ofert (pdf)

LP_nr_11_2023_zawiadomienie_o_wyborze_oferty (doc) LP_nr_11_2023_zawiadomienie_o_wyborze_oferty (pdf)