Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Roboty budowlane Przebudowa pralni oraz pomieszczeń przylegających do pralni

LP_nr_13_2023_Ogloszenie_o_zamowieniu (pdf)

LP_nr_13_2023_SWZ (doc)   LP_nr_13_2023_SWZ (pdf)

LP_nr_13_2023_zal_1_projekt_umowy (doc)  

LP_nr_13_2023_zal_2_formularz_oferty (doc)

LP_nr_13_2023_zal_3_oswiadczenia (doc)

LP_nr_13_2023_zal_4_oswiadczenie_ dot_grupy_kapitałowej (doc)

Projekt zagospodarowania działki i projekt arch.-bud. – przebudowa pralni oraz pomieszczeń przylegających do pralni (pdf)

Projekt techniczny – przebudowa pralni oraz pomieszczeń przylegających do pralni (pdf)

Projekt elektryczny pralnia ZSCKR (pdf)

PRZEDMIAR -PRALNIA I POMIESZCZENIA SĄSIADUJĄCE Z PRALNIĄ (pdf)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – PRALNIA I POMIESZCZENIE PRZYLEGAJĄCE DO PRALNI (pdf)

Informacja o kwocie (doc) Informacja o kwocie (pdf)

LP_nr_13_2023_Informacja z otwarcia ofert (doc) LP_nr_13_2023_Informacja z otwarcia ofert (pdf)

LP_nr_13_2023_zawiadomienie_o_wyborze_oferty (doc) LP_nr_13_2023_zawiadomienie_o_wyborze_oferty (pdf)