Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Przebudowa i remont pomieszczeń biurowo – socjalnych na I piętrze oraz pracowni gastronomicznej na parterze: etap I – pomieszczenia biurowo- socjalne na I piętrze; etap III – wentylacja z klimatyzacją

LP_nr_4_2023_Ogloszenie_o_zamowieniu (pdf)

LP_nr_4_2023_SWZ (doc) SWZ (pdf)

LP_nr_4_2023_zal_1_projekt_umowy (doc)

LP_nr_4_2022_zal_2_formularz_oferty (doc)

LP_nr_4_2023_zal_3_oswiadczenia (doc)

LP_nr_4_2023_zal_4_oswiadczenie_-dot_grupy_kapitalowej (doc)

Decyzja-Konserwator-Zabytkow (pdf)

Decyzja-Starosta-Bialski (pdf)

1.-Projekt_pzt_i_architektoniczno_budowlany_Etap__I-i-III (pdf)

2.-Projekt_techniczny_etap_I (pdf)

2.1.2-Przedmiar_br_budowlana_etap_I (pdf)

2.1.3-Specyfikacja_techniczna_br_budowlana_etap_I (pdf)

2.2.2-przedmiar_br_sanitarna_etap_I (pdf)

2.2.3-Specyfikacja_techniczna_br_sanitarna_etap_I (pdf)

2.3.2-przedmiar_br_elektryczna_etap_I (pdf)

2.3.3-Specyfikacja_techniczna_br_elektryczna_etap_I (pdf)

3.-Projekt_techniczny_etap_III (pdf)

3.2.2-przedmiar_br_sanitarna_etap_III (pdf)

3.2.3-Specyfikacja_techniczna_br_sanitarna_etap_III (pdf)

3.3.2-przedmiar_br_elektryczna_etap_III (pdf)

3.3.3-Specyfikacja_techniczna_br_elektryczna_etap_III (pdf)

LP_nr_4_2023_Wyjasnienia_nr_1_tresci_SWZ (doc) wyjaśnienie nr 1 treści SWZ (pdf)

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (pdf) Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (doc)

Informacja z otwarcia ofert w dniu 11 maja 2023 r. (pdf) LP_nr_4_2023_Informacja_z_otwarcia_ofert 11.05.2023 (doc)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (doc)