Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

Logo ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W LEŚNEJ PODLASKIEJ

Logo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Logo Sieci Szkół Rolniczych MRiRW

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa budynku zabytkowego praktycznej nauki zawodu

LP_nr_14_2023_Ogloszenie_o_zamowieniu (pdf)

LP_nr_14_2023_SWZ (doc)

LP_nr_14_2023_SWZ (pdf)

LP_nr_14_2023_zal_1_projekt_umowy (doc)

LP_nr_14_2023_zal_2_formularz_oferty (doc)

LP_nr_14_2023_zal_3_oswiadczenia (doc)

LP_nr_14_2023_zal_4_oswiadczenie_ dot_grupy_kapitałowej (doc)

Decyzja Starosty Bialskiego (pdf)

Decyzja LWKZ (pdf)

1 IN. Inwentaryzacja parter (pdf)

1 K. Schody kamienne (pdf)

1 AB. Rzut parteru (pdf)

2 AB. Rzut dachu (pdf)

2 IN. Inwentaryzacja układu belkowego stropu (pdf)

3 AB. Schemat remontu elewacji (pdf)

3 IN. Inwentaryzacja układu konstrukcyjnego dachu (pdf)

4 AB. Elewacje widok po naprawie (pdf)

4 IN. Inwentaryzacja dachu (pdf)

5 AB. Murowana ściana osłonowa (pdf)

5 IN. Przekroje A-A, B-B, C-C (pdf)

6 AB. Wzmocnienie peknięć ścian zewnetrznych (pdf)

6 IN. Inwentaryzacja elewacji (pdf)

7 AB. Wzmocnienie fundamentów (pdf)

7 IN. Inwentaryzacja ujęcie wody (pdf)

8 AB. Studnia fundamentowa (pdf)

9 AB. Ujęcie wody po naprawie (pdf)

10 AB. Szczegół drzwi zewnetrznych 1 (pdf)

11 AB. Szczegół drzwi zewnetrznych 2 (pdf)

12 AB. Szczegóły okna ościeżnicowego (pdf)

13 AB. Umocnienie brukowe wylotu przykanalika (pdf)

36 (pdf)

37 (pdf)

38 (pdf)

OPIS techniczny arch-bud (pdf) 

11 (pdf)

12 (pdf)

13 (pdf)

14 (pdf)

15 (pdf)

16 (pdf)

1 ZT KD zagospodarowanie (pdf)

2KD. propfil przebudowy kanalizacji deszczowej od strony południowej (pdf)

opis (pdf) 

Przedmiar instalacje elektryczne (pdf)

Przedmiar roboty budowlane (pdf)

Str. tyt. spec (pdf)

Strona EL (pdf)

Strona ZAŁ (pdf)

Zawartość EL (pdf)

Opis (pdf)

Specyfikacja instalcji elektrycznych (pdf)

SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót (pdf)  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (pdf)

OPIS techniczny (pdf)

1 ZT. Zagospodarowanie (pdf)

LP_nr_14_2023_Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie (doc)

LP_nr_14_2023_Kwota_przeznaczona_na_sfinansowanie (pdf)

LP_nr_14_2023_Informacja_z_otwarcia_ofert (doc) LP_nr_14_2023_Informacja_z_otwarcia_ofert (pdf)

LP_nr_14_2023_zawiadomienie_o_wyborze_oferty (doc) LP_nr_14_2023_zawiadomienie_o_wyborze_oferty (pdf)